Fri. Mar 1st, 2024

ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣ ವೇತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ವಾಯು ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಚನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಾಗಿ ಪೂರಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕವಾದ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ವೈ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರುದ್ದಿ ಮಾಡುವ
ಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸ್ಸು ಅವನು ಉಸಿರಾ ಡುವ ಅಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ಗತಿಯನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾ ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಯಿ ಇಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಮೊಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಾಯು ಪ್ರಾಣ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಲ 10ರಿಂದ 11 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಹಾವು ಹೆಬ್ಬಾವು ಆಮೆ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಆನೆ.

ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೀರ್ಘಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇವುಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರುತ್ತದೆ ಬಯಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೆಗೆ ಆಯಸ್ಸು250 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಜನರು ತಿಳಿಸಿರು ತ್ತಾರೆ ಆಮೆಯ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ ಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಮಾಣ ತಿಳಿದಿ ರುವುದಿಲ್ಲ ರಾಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.