Sun. Sep 24th, 2023

Tag: ಸೂ

ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯ,ಆಚರಣೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ತಪ್ಫದೇ ನೋಡಿ..!

ಹಾಯ್ಹ ಗೆಳೆಯರೇ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ 2021 ರಂದು ಮೊ ದಲನೆಯ ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಭಾವುಕ ಅಮ ವಾಸ್ಯೆ ಇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶನೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿಯು ಇರುವುದರಿಂದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷತೆಯ ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ…